ورقکاری برنز

پله استیل ، طرح برزین با قابلیت نور پردازی
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
ورقکاری اسانسور با ورق استیل خشدار
۱۳۹۶-۱۱-۱۸
نمایش همه

زندگی آوازیست که به جان ها جاریست
زندگی نغمه سازیست که در دست نوازشگر ماست
زندگی یک رویاست که تو امروز به آن مینگری