حفاظ استیل

حفاظ استیل یکی از سازه های استیل می باشد که متشکل از دو بخش پروفیل با سایزهایی از قبیل 40x40، و لوله های 25 است. حفاظ استیل به منظور محافظت و زیبایی هر بخش می باشد.