نمای اسپایدر

نمای اسپایدر هر دو شیشه عایق شیشه ای و لایه ی تک لایه را می توان در سازه های شیشه ای غیر قاب به کار گرفت که نمای ساختمان ها یا قطعات خاص آن را تشکیل می دهند. برای این منظور، لعاب سخت شده با استفاده از چسب های خاصی استفاده می شود. با استفاده از جزئیات خاص، با استفاده از مشخصه های نقطه ای، با استفاده از جزئیات خاص - "عنکبوت" به ستون ها، سقف ها، دیوارها یا سازه های فلزی مجهز می شود. درزهای بین عینک با مهر و موم خاصی پر می شوند. مزایای استفاده از نمایه های عنکبوتی ساختارهای شیشه ای بدون قاب عبارتند از نماد کامل ثانویه: به نظر می رسد عالی به ساختمان، به طور قابل توجهی کاهش سطح سر و صدای خارجی، بهبود میکرو محیط زیست ساختمان. چنین نمایشی سبب اثر گلخانه ای می شود و عایق گرما را در زمستان فراهم می کند، در حالی که در تابستان سبب ایجاد دودکش می شود که باعث ایجاد تهویه بیشتر ساختمان می شود.