پله استیل

پله استیل متشکل از یراق آلات استیل، کف پله های استیل ترکیبی با شیشه یا چوب می باشد و به هر نحوی به سبب قابلیت فرم پذیری، انواع قابلیت اجرا را دارا می باشد.