نرده استیل

2017-01-15

نرد استیل شیشه ای خانه ای در کالیفرنیا

نرده استیل خم ساخته شده در ایالت کالیفرنیای آمریکا، که یکی از زیباترین سازه های استیل است. نحوه ی اجرای زیر سازی پله استیل به نحوی است که بتواند تمامی زوایایی زیرین از بالاترین نقطه معلوم باشد و حالتی پرسپکتیور را ایجاد نماید. طراحی نرده استیل شیشه ای به این صورت می باشد که شما زوایا را از 30 درجه تا 75 درجه مشاهده خواهید کرد. نحوه ی اجرای خم شیشه ای به گونه ای است که بتواند تمام اندازه های شیشه ها یکسان باشد در حالیکه زوایا در پله استیل بالایی بیشتر از پایینی است.
2017-06-14
رهپویان استیل | نرده استیل | نرده کابلی

چرا باید نرده کابلی ( هندریل کابلی ) ساختار کوک شدن داشته باشد؟

دلیل اینکه آلیاژ نرده کابلی استیل ( هندریل کابلی استیل) باید آلیاژ 316 یا 304 پسیو باشد، این است که این محصول بیشتر در محوطه، فضاهای سبز، روف گاردن و کنار دریاچه نصب می گردد. از همین رو لازم است که آلیاژ نرده های کابلی 304 پسیو شده و یا 316 باشد
2017-06-19

نرده راه پله کتابخانه ای

2017-06-19

نرده راه پله چوبی و فلز ( لندن)