ورقکاری استیل

2017-01-30

ورقکاری استیل و ساختن مجسمه اسب در اسکاتلند

   
2017-08-19

ورقکاری استیل ( کاور استیل ) طراحی شرکت سبرا

ورقکاری استیل (کاور استیل ) رنگ مسی شرکت سبرا که یکی از زیباترین ورقکاری هایی که تا بحال طراحی شده است. دلیل خاص بودن این نوع ورقکاری وجود شیشه های کناری می باشد که می تواند انعکاس تصاویر را در آنجا چند برابر کند. به این دلیل که ورقکاری استیل مات می باشد، تصاویری مبهم از افراد در لحظه در آن ها انعکاس می یابد که سبب می شود در هر لحظه ترکیبی از رنگ لباس افراد و ورق استیل در هم امیخته شوند و ترکیب هایی جدید را به وجود آورند. یکی از مشکلات این نوع سبک کارها قیمت […]
2017-08-19

نرده استیل و ورقکاری استیل ( کاور استیل ) طراحی یاب پوشلبرگ

نرده استیل که به صورت ورقکاری ( کاور استیل ) اجرا شده است طرحی خاص از یاب پوشلبرگ است در این نوع نرده یا ورقکاری استیل ( کاور استیل ) مهمترین رکن زیر سازی صحیح زوایا برای اجرای رویه کار می باشد و در صورت نقص در آن قطعا زیبایی نهایی بسیار تاثیر خواهد داشت. نکته ی بسیار مهم دیگر در طراحی به منظور کاهش قیمت ورقکاری استیل درنظر گرفتن اندازه های صحیح به منظور کاهش قیمت می باشد.
2017-08-26

ورقکاری استیل ( کاور استیل )

ورقکاری استیل ( کاور استیل ) آسانسور، طرح طلایی