نرده استیل جان پناه

ورقکاری استیل طلایی میرور
2017-12-30
ورقکاری استیل اسلیمی
2017-12-15

نرده استیل جان پناه که به منظور استاندارد اتش نشانی ارتفاع ان حداقل باید 110 سانتی متر باشد و فاصله بین المان های عمودی نرده استیل باید کمتر از 11 سانت باشد تا سربچه از آن عبور نکند. دلیلی که در فضاهای بیرونی از نرده شیشه ای استفاده نمی شود ، مشکل تمیز کردن آن ها می باشد. مهمترین عنصر در این نوع نرده های استیل تراز از دوجهت می باشد به این صورت که باید تمامی المان ها در یک راستا قرار بگیرند. و از جهت دیگر دستک به درستی بر روی تمامی یراق الات قرار گیرد.