نرده استیل جان پناه

نرده استیل جان پناه پایه پیچ
2017-10-28
نرده شیشه ای مترو تهران
2017-10-28

نرده استیل جان پناه منطبق بر استاندارد آتش نشانی که فاصله ی بین پوسته ی خارجی پایه ها 11 سانتی متر می باشد و ارتفاع آن 1.1 متر می باشد