نرده بالکنی افقی استیل

نرده شیشه ای با پایه استیل
2017-10-18
حفاظ استیل بانک تجارت
2017-10-18

نرده بالکنی افقی استیل به همراه لوله 76 خم . در این نوع نرده ها محاسبه زاویه خم استیل مبحثی بسیار پیچیده بوده و مهمترین نکته اندازه گیری دقیق خم در نرده استیل می باشد .