نرده بالکنی استیل افقی

حفاظ استیل پنجره
2017-10-26
پله استیل کپسولی
2017-10-26

نرده بالکنی استیل افقی که ارتفاع پاخور آن بالای 65 سانتی متر است و در نتیجه می توان نرده را به صورت افقی کار کرد